Památky

Kaple sv. Jana Nepomuckého

kapleZákladní kámen pro stavbu kaple byl posvěcen 5.2.1994 pražským biskupem Františkem Lobkowiczem.
Myšlanka na výstavbu kaple se rozdila v roce 1990. Jejím projektantem a architektem byl Ing. Kopecký z Brna. Železobetonové základy jsou 2m hluboké, na ně byl postaven během 8 dnů kamenný šokl ze žuly z lomu Studnice panem Františkem Mejzlíkem z Velkého Meziříčí. Poté začly zednické práce, hodně času zabrala stavba lešení. Stavba krovu začla v r. 1995. Kaple dostala kovaný hromosvod s pozlaceným křížkem.
Základy pro zvoničku byly založeny 23.7.1996.
Dne 9. května 1998 byla kaple vysvěcena. Svěcení se konalo u příležitosti pouti v kostele panny Marie Úsměvné v Netíně. Bohoslužby zde slouží osobnosti církve, biskupové, opati a význační kazatelé. Nápis na desce navrhl měřínský farář P. František Hrůza. Nápis zní:

"Dej Pane, abychom na přímluvu
sv. Jana Nepomuckého usilovali
o pravdu a spravedlnost.
L.P. 1994"

Poděkování patří všem, jež se na stavbě podíleli!

 

Pomník padlým v 1.sv.v.

pomnik_padlymPadlým občanům ve válce v letech 1914 - 1918 byl postaven na hrázi rybníka poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého pomník. Hráz byla rozšířena navezenou zeminou. Pomník dovezl koňmi rolník František Tichý z Nedvědice u Pernštejna. Počet padlých 17 vojáků tehdy rakouské armády je na tak malou obec poměrně hodně. Kolem pomníku jsou symbolické malé hroby. Zvláště v dušičkových dnech jsou pěkně upraveny.
 

Kříže

cumplikuv_krizKříže v okolí jsou většinou vytesány ze zdejší žuly od místních kameníků z minulého století. Jeden kříž z této žuly tzv. Čumplíkův je směrem na západ v polích u cesty k bývalému mlýnu u Jeřábků.
Další tzv. familiantský je na severu u bývalé cesty k rybníku Stejskal. Cesta byla stavbou dálnice zrušena, atak dnes stojí kříž uprostřed polí mezi dvěma lípami.

Číst dále: Kříže

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

nepomuckySv. Jan Nepomucký je patronem obce a bylo šťastné zasvětit mu i náš nový kostelík.Socha stojí u mostu na hrázi rybníka uprostřed vesnice. Není přesně známo, kdy byla postavena, ale ve štítě u nohou světce je vytesán letopočet 1562. Socha patřila řádu Jezuitů a původně stávala na poli zvaném dodnes u Jána, odkud byla slavnostně převezena do vsi na upravených líhách, tažených lidmi.

Číst dále: Socha sv. Jana Nepomuckého

 

Zvonek

zvonekNevelký vzon zůstal ve štítě domu č. 1 na familii, dříve u Hintenausů, dnes u Kourků, po Jezuitech a za léta se vystřídalo hodně zvoníků. Tradičně se zvoní ráno, v poloeden a večer, při úmrtí a na poslední cestě zemřelého. Dříve se zvonívalo také v pátek ve tři hodiny.