Památky

Socha sv. Jana Nepomuckého

nepomuckySv. Jan Nepomucký je patronem obce a bylo šťastné zasvětit mu i náš nový kostelík.Socha stojí u mostu na hrázi rybníka uprostřed vesnice. Není přesně známo, kdy byla postavena, ale ve štítě u nohou světce je vytesán letopočet 1562. Socha patřila řádu Jezuitů a původně stávala na poli zvaném dodnes u Jána, odkud byla slavnostně převezena do vsi na upravených líhách, tažených lidmi.

Podle starých lip, které vedle soch donedávna stály, to muselo být nejméně před 200 lety. Socha byla ve velké účtě zdejších zbožných lidí. U sochy se konaly po léta májové pobožnosti a pod starými lípami besedoval sousedé a bavila se mládež. Tradičně se zde loučíme s našimi zemřelými na jejich poslední cestě.  O sochu po léta pečovala rodina Slabých č.p. 23.