Památky

Kříže

cumplikuv_krizKříže v okolí jsou většinou vytesány ze zdejší žuly od místních kameníků z minulého století. Jeden kříž z této žuly tzv. Čumplíkův je směrem na západ v polích u cesty k bývalému mlýnu u Jeřábků.
Další tzv. familiantský je na severu u bývalé cesty k rybníku Stejskal. Cesta byla stavbou dálnice zrušena, atak dnes stojí kříž uprostřed polí mezi dvěma lípami.


Třetí takový kříž je přímo v obci u "Přibylových" u domu č.p. 57. Podle pověsti jsou zde pochováni vojáci Prajzové.
Starší železný křížek je na Čermákovém kopci u silnice vedoucí do Černé a Jersína.
Další dva kříže jsou z pozdější doby. Holubův kříž je na kraji v lese Boroví u slinice vedoucí od Měřína do Polné. Kotačkův kříž je na pravé straně státní silnice vedoucí k Jihlavě.