Památky

Kaple sv. Jana Nepomuckého

kapleZákladní kámen pro stavbu kaple byl posvěcen 5.2.1994 pražským biskupem Františkem Lobkowiczem.
Myšlanka na výstavbu kaple se rozdila v roce 1990. Jejím projektantem a architektem byl Ing. Kopecký z Brna. Železobetonové základy jsou 2m hluboké, na ně byl postaven během 8 dnů kamenný šokl ze žuly z lomu Studnice panem Františkem Mejzlíkem z Velkého Meziříčí. Poté začly zednické práce, hodně času zabrala stavba lešení. Stavba krovu začla v r. 1995. Kaple dostala kovaný hromosvod s pozlaceným křížkem.
Základy pro zvoničku byly založeny 23.7.1996.
Dne 9. května 1998 byla kaple vysvěcena. Svěcení se konalo u příležitosti pouti v kostele panny Marie Úsměvné v Netíně. Bohoslužby zde slouží osobnosti církve, biskupové, opati a význační kazatelé. Nápis na desce navrhl měřínský farář P. František Hrůza. Nápis zní:

"Dej Pane, abychom na přímluvu
sv. Jana Nepomuckého usilovali
o pravdu a spravedlnost.
L.P. 1994"

Poděkování patří všem, jež se na stavbě podíleli!