Úřední deska

Schválený závěrečný účet obce 2017

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017

Vyvěšeno: 1.6.2018