Úřední deska

Závěrečný účet, účetní uzávěrka a výsledek přezkoumání hospodaření obce Meziříčko za rok 2018

Protokol o schvalování účetní závěrky 2018

Závěrečný účet Obce Meziříčko za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Meziříčko

Vyvěšeno: 28.6.2019