Archiv úřední desky

Zpráva o hospodaření obce za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Meziříčko za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012

Vyvěšeno: 20.5. 2013
Sejmuto: 6.6. 2013