Úřední deska

Pokud jste nenašli na Úřední desce požadovaný dokument, je možné, že byl přesunut do Archivu úřední desky.


 

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce 28.6.2019

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 1.7.2019

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Meziříčko 28.6.2019

Oznámení o zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 21.6.2019

 

Závěrečný účet, účetní uzávěrka a výsledek přezkoumání hospodaření obce Meziříčko za rok 2018

Protokol o schvalování účetní závěrky 2018

Závěrečný účet Obce Meziříčko za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Meziříčko

Vyvěšeno: 13.6.2019

 

Strana 3 z 11

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »