Zajímavosti

Zajímavosti v datech

1994 očištění a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého
1977 postavena autobusová čekárna
1976 uzavřena místní škola
1968 obsazení republiky se obce nijak nedotklo
1964 otevřena mateřská školka
1959 začly přípravné práce na stavbě nové školy
1955 založeno JZD, které svou činnost nezačlo vůbec
1953 otevřena prodejna Jednoty v č.p.43
1950 škola získala harmonium, rádio a promítací přístroj
1948 do obce byl zaveden telefon
1947 založeno vodní družstvo
1946 pořízen místní rozhlas