Památky

Kaple sv. Jana Nepomuckého

kapleZákladní kámen pro stavbu kaple byl posvěcen 5.2.1994 pražským biskupem Františkem Lobkowiczem.
Myšlanka na výstavbu kaple se rozdila v roce 1990. Jejím projektantem a architektem byl Ing. Kopecký z Brna. Železobetonové základy jsou 2m hluboké, na ně byl postaven během 8 dnů kamenný šokl ze žuly z lomu Studnice panem Františkem Mejzlíkem z Velkého Meziříčí. Poté začly zednické práce, hodně času zabrala stavba lešení. Stavba krovu začla v r. 1995. Kaple dostala kovaný hromosvod s pozlaceným křížkem.
Základy pro zvoničku byly založeny 23.7.1996.
Dne 9. května 1998 byla kaple vysvěcena. Svěcení se konalo u příležitosti pouti v kostele panny Marie Úsměvné v Netíně. Bohoslužby zde slouží osobnosti církve, biskupové, opati a význační kazatelé. Nápis na desce navrhl měřínský farář P. František Hrůza. Nápis zní:

"Dej Pane, abychom na přímluvu
sv. Jana Nepomuckého usilovali
o pravdu a spravedlnost.
L.P. 1994"

Poděkování patří všem, jež se na stavbě podíleli!

Kříže

cumplikuv krizKříže v okolí jsou většinou vytesány ze zdejší žuly od místních kameníků z minulého století. Jeden kříž z této žuly tzv. Čumplíkův je směrem na západ v polích u cesty k bývalému mlýnu u Jeřábků.
Další tzv. familiantský je na severu u bývalé cesty k rybníku Stejskal. Cesta byla stavbou dálnice zrušena, atak dnes stojí kříž uprostřed polí mezi dvěma lípami.

Třetí takový kříž je přímo v obci u "Přibylových" u domu č.p. 57. Podle pověsti jsou zde pochováni vojáci Prajzové.
Starší železný křížek je na Čermákovém kopci u silnice vedoucí do Černé a Jersína.
Další dva kříže jsou z pozdější doby. Holubův kříž je na kraji v lese Boroví u slinice vedoucí od Měřína do Polné. Kotačkův kříž je na pravé straně státní silnice vedoucí k Jihlavě.

Pomník padlým v 1.sv.v.

pomnik padlymPadlým občanům ve válce v letech 1914 - 1918 byl postaven na hrázi rybníka poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého pomník. Hráz byla rozšířena navezenou zeminou. Pomník dovezl koňmi rolník František Tichý z Nedvědice u Pernštejna. Počet padlých 17 vojáků tehdy rakouské armády je na tak malou obec poměrně hodně. Kolem pomníku jsou symbolické malé hroby. Zvláště v dušičkových dnech jsou pěkně upraveny.

Socha sv. Jana Nepomuckého

nepomuckySv. Jan Nepomucký je patronem obce a bylo šťastné zasvětit mu i náš nový kostelík.Socha stojí u mostu na hrázi rybníka uprostřed vesnice. Není přesně známo, kdy byla postavena, ale ve štítě u nohou světce je vytesán letopočet 1562. Socha patřila řádu Jezuitů a původně stávala na poli zvaném dodnes u Jána, odkud byla slavnostně převezena do vsi na upravených líhách, tažených lidmi.

Podle starých lip, které vedle soch donedávna stály, to muselo být nejméně před 200 lety. Socha byla ve velké účtě zdejších zbožných lidí. U sochy se konaly po léta májové pobožnosti a pod starými lípami besedoval sousedé a bavila se mládež. Tradičně se zde loučíme s našimi zemřelými na jejich poslední cestě.  O sochu po léta pečovala rodina Slabých č.p. 23.

Zvonek

zvonekNevelký vzon zůstal ve štítě domu č. 1 na familii, dříve u Hintenausů, dnes u Kourků, po Jezuitech a za léta se vystřídalo hodně zvoníků. Tradičně se zvoní ráno, v poloeden a večer, při úmrtí a na poslední cestě zemřelého. Dříve se zvonívalo také v pátek ve tři hodiny.